اخبارسهام
نحوه فروش سهام عدالت

نحوه انتقال سهام عدالت متوفیان

نحوه انتقال سهام عدالت متوفیان وراث مشمولان سهام عدالت که فوت شده اند، می توانند با انجام اقداماتی سهام عدالت فرد متوفی را منتقل کنند. به گزارش ایسنا، آمارها از فوت بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار دارنده سهام عدالت طی ۱۰ سال گذشته خبر می دهد و ورثه این افراد باید اقداماتی را [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت