ایران؛ دلیل اصلی حفاظت از مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا چیست؟

ایران؛ دلیل اصلی حفاظت از مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا چیست؟

ایران؛ دلیل اصلی حفاظت از مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا چیست؟ خیرا کنگره آمریکا، بودجه ای را برای حفاظت از مایک پمپئو اختصاص داده تا بعد از برکناری دولت ترامپ، این حفاظت هم چنان ادامه داشته باشد. نشریه آمریکایی ادعا می کند این نگرانی ها به خاطر تهدید ایران است. به نقل از [...]

دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹
تردید در سلامتی بایدن؛ ضایعه پیش سرطانی که برداشته شد

زنی که “جو بایدن” ۵ بار از او خواستگاری کرد

معرفی خانواده جو بایدن ، از دو همسر و فرزندانش تا عروس و نوه های وی خانواده جو در کاخ سفید ناشناس نبوده اند اما از زمانی که او به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده است، شناخت در مورد آنها افزایش پیدا کرده و تا این روز ها این شناخت گسترده تر شده است. رئیس […]

سه شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹
پشتیبانی سایت