اطلاعیه کارگزینی (مشمولان ارتقا رتبه)

اطلاعیه مهم : صدور احکام رتبه بندی کلیه مشمولین

اطلاعیه مهم : صدور احکام رتبه بندی کلیه مشمولین : ⭕️با توجه به لغو آزمون رتبه بندي از تاريخ 1400/01/01 باستناد اطلاعيه 33115 سامانه ال تي ام اس و نظر به هماهنگي به عمل آمده خواهشمند است نسبت به صدور احکام رتبه ي مشمولين طبق روال ذيل اقدام نماييد : 1- احکام ارتقا رتبه کليه [...]

یکشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۰
پشتیبانی سایت