وضعیت نارنجی اصفهان از نوع شکننده

وضعیت نارنجی اصفهان از نوع شکننده منبع ایسنا/اصفهان پس از دو هفته اعمال محدودیت های پنجگانه در شهر اصفهان، سرانجام در روزهای پایانی هفته گذشته اصفهان از وضعیت قرمز خارج شد، درحالی که ورود اصفهان به وضعیت نارنجی با هشدارهای مسئولان بهداشتی و درمانی از شکننده بودن این وضعیت و [...]

سه شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹
پشتیبانی سایت