ساعت کار کارگران در سال ۱۴۰۱ چگونه است

ساعت کار کارگران در سال ۱۴۰۱ چگونه است + جدول ساعات کاری روزانه هفتگی و ماهانه

ساعت کار کارگران در سال ۱۴۰۱ چگونه است + جدول ساعات کاری روزانه هفتگی و ماهانه به نقل از مرکز خدمات قانون کار، ساعت کار سال ۱۴۰۱ قانون کار در ماده ۵۱ قانون کار برای هر هفته ۴۴ ساعت تعیین شده است. در ماده ۶۳ قانون کار روزهای جمعه و سایر تعطیلات رسمی کشور و […]

یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰
پشتیبانی سایت