اخبار بیمه

دلیل واریز مبلغ ۳۰ هزار تومان به حساب برخی همکاران

خبر خوش برای کارکنان فاقد حق بیمه آموزش و پرورش

خبر خوش برای کارکنان فاقد حق بیمه آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد کرده در صورت پرداخت حق بیمه یا کسورات بازنشستگی اعم از سهم دولت و مستخدم توسط کارکنان فاقد حق بیمه یا کسورات بازنشستگی سابقه خدمت آنان در چارچوب قوانین و مقررات موجود جزء سابقه خدمت دولتی محاسبه شود [...]

شرط معافیت کارفرمایان از پرداخت ٢ سال حق بیمه

مبلغ کمک هزینه ازدواج، زایمان، بیماری و فوت بیمه‌شدگان چقدر است؟

مبلغ کمک هزینه ازدواج، زایمان، بیماری و فوت بیمه‌شدگان چقدر است؟   – مدیر کل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی در زمینه بیمه زنان خانه دار، بیمه دانشجویان، خرید سابقه خدمت سربازی، بیمه ایرانیان خارج از کشور، نحوه برقراری مستمری بازنشستگی، بیمه بیکاری، مستمری از [...]

بیمه زنان خانه دار و دختران بدون نیاز به تأهل و سابقه بیمه پردازی

با پرداخت ۳۱۸ هزار تومان بیمه تامین اجتماعی شوید

با پرداخت ۳۱۸ هزار تومان بیمه تامین اجتماعی شوید مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ گفت: تمامی دانشجویان برمبنای حداقل حقوق و با نرخ ۱۲ درصد حق بیمه و تنها با پرداخت ۳۱۸ هزار تومان می توانند تحت پوشش حمایت های تامین اجتماعی قرار گیرند. حسین امیری گنجه گفت: دانشجویان در حال [...]

پشتیبانی سایت