اخبار تامین اجتماعی
به‌کارگیری نیروهای بازنشسته آموزش و پرورش غیرقانونی است

احکام جدید بازنشستگان همکار تأمین اجتماعی صادر شد

احکام جدید بازنشستگان همکار تأمین اجتماعی صادر شد سال ۱۴۰۰ مستمری همکاران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی صادر شد. و به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، این احکام با افزایش سالانه سنواتی و متناسب سازی مرحله دوم، صادر و نهایی شده است. بازنشستگان همکار می توانند [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت