اخبار حقوق کارگران
افزایش 20 درصد حقوق کارگران

حقوق کارگران نیمه دوم سال ۲۰درصد افزایش

حقوق کارگران نیمه دوم سال ۲۰درصد افزایش می یابد؟ رئیس فراکسیون کارگری مجلس درباره حقوق کارگران گفت: دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند؛ به طور طبیعی این افزایش برای حقوق کارگران [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت