اخبار دیوان
ورود-دیوان-محاسبات-به-رتبهبندی-معلما

احتساب حق رتبه در پاداش پایان خدمت کارکنان مستعفی سازمان تأمین اجتماعی

احتساب حق رتبه در پاداش پایان خدمت کارکنان مستعفی سازمان تأمین اجتماعی احتساب حق رتبه در پاداش پایان خدمت کارکنان مستعفی سازمان تأمین اجتماعی (دادنامه شماره ۱۲۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۵ شماره دادنامه: ۱۲۹۸ شماره پرونده: ۹۹۰۳۱۵۵ [...]

سوابق خدمت غیردولتی ملاک بازنشستگی نیست

تلاش دیوان عدالت اداری برای ابطال سهمیه فرزندان هیئت علمی دانشگاه

تلاش دیوان عدالت اداری برای ابطال سهمیه فرزندان هیئت علمی دانشگاه ?معاون قضایی در امور هیئت عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری ?ما مصوبه “سهمیه انتقال فرزندان هیئت علمی و مجوز تغییر رشته آنها” را اخیرا (در سال ۱۴۰۰) ابطال کردیم، موارد مشابهی پیش از این نیز بوده است، [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت