اخبار زلزله

زلزله در تهران ترسناک است / گسل‌های اطراف تهران فعال است+ اسامی گسل ها

زلزله در تهران ترسناک است / گسل‌های اطراف تهران فعال است+ اسامی گسل ها زلزله در تهران یکی از ترسناک ترین فرضیه هایی است که مرتب تکرار می شود تا جاییکه براز جلوگیری از آثار زلزله در تهران حتی تصمیم گرفته شد پایتخت ایران تغییر کند گفته می شود زلزله در تهران باعث تخریب بسیار [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت