اخبار علمی

بزرگ‌ترین راز آیا ممکن است جهان ما در آزمایشگاه درست شده باشد؟

آیا ممکن است جهان ما در آزمایشگاه درست شده باشد؟ بزرگ‌ترین راز درباره تاریخ جهان به منشأ و آغاز آن بازمی‌گردد. بر‌اساس نظریه‌ای، ممکن است جهان ما در آزمایشگاهی تمدنی پیشرفته به‌وجود آمده باشد. بزرگ‌ترین راز درباره تاریخ جهان این است که قبل از بیگ‌بنگ چه اتفاقی افتاد؟ جهان [...]

پشتیبانی سایت