اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

  آآدرس کانال کليک کنيد https://telegram.me/wwwapahkam_ir       سایت  اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی   بقیه سایت  مناطق بعدا بروز رسانی می گردد     آآدرس کانال کليک کنيد https://telegram.me/wwwapahkam_ir  

.
.