ارزشیابی دانش آموزان
ضوابط و مقررات صدور معافیت تحصیلی ۱۴۰۲

تعیین نمره اول تا ششمی ها چگونه است؟

اتمام سال تحصیلی ابتدایی‌ها، ۳۱ اردیبهشت تعیین نمره اول تا ششمی ها چگونه است؟ ارزشیابی در دوره ابتدایی، کیفی – توصیفی است و معلمان بر اساس شواهد و مستنداتی که در فرایند یاددهی – یادگیری جمع‌آوری کرده اند و همچنین بر اساس ارزیابی‌های عملکردی که انجام می‌دهند، [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت