استخدام ماده ۲۸

جزئیات نحوه ورود مهارت آموزان ماده ۲۸ به سامانه آزمون اصلح

جزئیات نحوه ورود مهارت آموزان ماده ۲۸ به سامانه آزمون اصلح عضو هیات رئیسه دانشگاه فرهنگیان جزئیات نحوه ورود مهارت آموزان ماده ۲۸ به سامانه آزمون اصلح را تشریح کرد   چوئیان مسئول برگزار کننده آزمون اصلح با اشاره به برگزاری آزمون جامع روز جمعه ۲۱ آذر ماه، تاکید کرد: همه [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت