اسکان

اسکان خانواده‌های فرهنگیان و سایر هموطنان در مدارس در کل کشور ممنوع است.

معاون وزارت بهداشت کنترل اجرای صحیح پروتکل‌های بهداشتی در مهمانسراهای تابعه وزارت آموزش و پرورش شد و تاکید کرد: اسکان خانواده‌های فرهنگیان و سایر هموطنان در مدارس در کل کشور ممنوع است. ؛ علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در نامه‌ای خطاب به مهرزاد حمیدی معاون تربیت بدنی [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت