اضافه کار

نحوه محاسبه اضافه کار بر اساس حکم کارگزینی سال ۱۳۹۹ برای همکاران اداری و آموزشی

نحوه محاسبه اضافه کار بر اساس حکم کارگزینی سال ۱۳۹۹ برای همکاران اداری و آموزشی اضافه کار اداری: مجموع بندهای حقوقی: (“حق شغل مندرج درحکم +فوق العاده مدیریت+حق شاغل+تفاوت بند(ی) تبصره ١٢ق ب سال٩٨+تفاوت جزء (۱) بند الف تبصره ۱۲ق ب سال٩٧)تقسیم برعدد١٧۶. با این حساب هزینه [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت