اقتصادی
پراید باز هم گران شد/ پراید ۱۱۱ از ۱۸۰ میلیون تومان

قیمت خودرو در بازار منفجر شد /پرش پراید برای ۱۴۰ میلیون تومان

قیمت خودرو در بازار منفجر شد /پرش پراید برای ۱۴۰ میلیون تومان سال‌هاست به امید کاهش قیمت خودرو منظر ماندیم و تنها چیزی که نصیبمان شد، خرید خودرویی بود که می‌توانستیم چند ماه و یا چند سال قبل با قیمت کمتری خریداری کنیم و دیگر پشیمانی که هیچ سودی ندارد. قیمت خودرو در بازار [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت