انتخاب رشته علوم تجربی
راهنمای انتخاب رشته هدایت تحصیلی پایه نهم به دهم

شرایط انتخاب رشته علوم تجربی انتخاب رشته نهم به دهم+جزییات راهنمای کامل هدایت تحصیلی

شرایط انتخاب رشته علوم تجربی انتخاب رشته نهم به دهم+جزییات وراهنمای کامل مطابق با آیین نامه جدید هدایت تحصیلی، دانش‌آموزان از پایه نهم رشته تحصیلی خود را انتخاب می‌کنند که در آئین نامه هدایت تحصیلی چگونگی انتخاب شاخه و رشته براساس ۶ مولفه تعیین شد و براین اساس عوامل موثر در [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت