انتخاب رشته
سایت هدایت تحصیلی ، هدایت تحصیلی دانش آموزان،پایه نهمht.medu.ir سایت هدایت تحصیلی | هدایت تحصیلی دانش آموزان(پایه نهم)|

سوالات متداول دانش ­آموزان پایه نهم  درباره  هدایت تحصیلی

سوالات متداول دانش ­آموزان پایه نهم  درباره  هدایت تحصیلی هدف از ارائه دو نمون برگ برای هدایت تحصیلی چیست؟ پاسخ: در واقع نمون برگ شماره ۶ به این دلیل ارائه می­شود که دانش­آموز نسبت به عملکرد خود در بررسی­های مشاورای واقف شود و همچنین این نمون برگ توصیه مشاوره­ای برای مناسب [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت