اولیت پادا
فرم اولیت بندی

فرم اولویت بندی انتخاب رشته نهم (+راهنمای تکمیل فرم اولویت همگام) -سایت پادا

فرم اولویت بندی انتخاب رشته نهم (+راهنمای تکمیل فرم اولویت همگام) دانش‌آموزان پایه نهم در انتهای سال تحصیلی برای ورود به پایه‌ی دهم و انتخاب رشته باید فرایند هدایت تحصیلی را طی کنند. این فرایند در سال‌های قبل از طریق سایت همگام انجام می‌شد اما به تازگی آموزش و پرورش سایت [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت