بانک فرهنگیان

جزئیات تبدیل صندوق ذخیره به “بانک فرهنگیان”

جزئیات تبدیل صندوق ذخیره به “بانک فرهنگیان” معاون وزارت آموزش و پرورش با تشریح جزئیات تبدیل صندوق ذخیره به “بانک فرهنگیان”، به این پرسش پاسخ داد که پیش از این فرهنگیان بانک سرمایه را داشتند اما فعالیت این بانک هیچ نفع خاصی را برای معلمان نداشت، حال [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت