با
نحوه استعلام چک‌های جدید صیادی مشخص شد

راه حل ثبت و تایید چک های جدید بدون مراجعه به بانک

راه حل ثبت و تایید چک های جدید بدون مراجعه به بانک برای تسهیل شرایط ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد و استفاده از مزایای قانون جدید چک برای صاحبان مشاغل در مناطق محروم، اتصال دستگاه های خودپردازها به سامانه صیاد، لازم و ضروری است. انک اول قبل از اصلاح قانون صدور چک […]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت