بخشنامه افزایش حقوق1400

بخشنامه مهم آموزش و پرورش صادر شد

بخشنامه افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ ، احکام افزایش فرهنگیان کی صادر میشود؟

بخشنامه افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ در خصوص تعیین ضریب حداقل و حداکثر حقوق کارمندان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بخشنامه ۷۱۰/۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ احکام جدید به زودی صادر می شود با سلام و احترام تصویر مصوبه شماره ۵۸۷۰۸۸۱۱۳ مورخ ۱ / ۲۹/ ۱۴۰۰ هیات محترم وزیران در ارتباط با تعیین [...]

پشتیبانی سایت