بخشنامه تبدیل وضعیت پیمانی

پاسخ به سوالات مکرر درباره تبدیل وضعیت پیمانی به آزمایشی ورسمی

باسلام باتوجه به سوالات مکرر همکاران درخصوص تبدیل وضعیت جزییات اجرایی تبدیل وضعیت پرسنل پیمانی به رسمی در آموزش و پرورش بدین شرح می باشد. این شیوه نامه درحال حاضر فقط شامل پرسنل استخدام پیمانی پذیرفته شده در آزمون استخدامی سال ٨٩ است وفعلا شامل بقیه پرسنل پیمانی شاغل در [...]

پشتیبانی سایت