بخشنامه فهرست مناطق مرزی

آیا افزایش طبقه و امتیاز مشمول معلمان مناطق عملیاتی می شود

آیا افزایش طبقه و امتیاز مشمول معلمان مناطق عملیاتی می شود

بخشنامه فهرست مناطق مرزی برای فرهنگیان ایثار گر

بخشنامه فهرست مناطق مرزی برای فرهنگیان ایثار گر

بخشنامه ۷۱۰/۳۰ مورخ ۹۷/۰۸/۳۰ با موضوع آخرین فهرست مناطق مرزی برای مشاهده فهرست شهرها و جزییات بحشنامه در pdf  اینجا کلیک کنید —————————- اصلاح دستورالعمل تعیین مناطق مرزی (بخشنامه شماره ۱۰۳۱۹۲ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۷ وزارت کشور) [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت