بخشنامه مدرک
بخشنامه اعمال مدرك تحصيلي دوم افراد شاغل

بخشنامه اعمال مدرک تحصیلی دوم افراد شاغل

بخشنامه اعمال مدرک تحصیلی دوم افراد شاغل   اعمال مدرک تحصیلی دوم شاغلان در مدارس از اول بهمن ماه مدرک تحصیلی دوم افرادی که در مدارس فعالیت دارند از اول بهمن ماه ۹۹ اعمال می‌شود. در اجرای تبصره مذکور، آثار استخدامی مدارک تحصیلی ماخوذه نسبت به مدارک تحصیلی ارائه شده در [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت