بیمه توانیر برق
ورود به سایت خسارت قطعی برق bime.tavanir.org.ir +راهنما سامانه

ورود به سایت خسارت قطعی برق bime.tavanir.org.ir +راهنما سامانه

ورود به سایت خسارت قطعی برق bime.tavanir.org.ir +راهنما سامانه راهنمای اعلام خسارت پس از مراجعه مشترک به صفحه نخست این سامانه، با دو گزینه اعلام خسارت و پیگیری خسارت مواجه می گردد. در زیر به شرح مراحل هر یک از این بخش ها خواهیم پرداخت :ثبت نامه جدید ثبت نام در ۵ مرحله بسیار [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت