بیمه خانه دار
نرخ حق بیمه و شرط سنی «بیمه زنان خانه‌دار»

شرایط بیمه و دریافت حقوق بازنشستگی زنان خانه‌دار

شرایط بیمه و دریافت حقوق بازنشستگی زنان خانه‌دار ?قائم مقام سازمان تامین اجتماعی: زنان خانه دار با ۱۸ تا ۵۰ سال سن می‌توانند به شعب سازمان تامین اجتماعی مراجعه و تقاضای بیمه کنند?اگر زنان خانه‌دار با سازمان قرارداد ببندند پس از رسیدن به سن بازنشتگی می‌توانند حقوق دریافت کنند [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت