بیمه طلایی
خدمات درمانی فرهنگیان رایگان شد

ارائه ۱۵ خدمت درمانی رایگان به فرهنگیان با قرارداد جدید بیمه تکمیلی

ارائه ۱۵ خدمت درمانی رایگان به فرهنگیان با قرارداد جدید بیمه تکمیلی ‏ ?گودرز کریمی فر مدیر کل رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش : ▫️با عقد قرارداد با یکی از شرکت‌های بیمه، خدمات کلینیکی، پاراکلینیکی، بستری، جراحی، جراحی‌های تخصصی، اروتز و پروتز، پیوند طبیعی اعضا، نازایی و [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت