بین کوین
تسلا دوباره #بیت‌کوین را می‌پذیرد؟

جستجوی کلمه دوج کوین در آمریکا از کلمه بیت کوین جلو زد!

جستجوی کلمه دوج کوین در آمریکا از کلمه بیت کوین جلو زد! داده‌های تازه نشان می‌دهد که پس از حواشی ایجاد‌شده پیرامون قیمت دوج کوین و توییت‌های افراد مشهور در ارتباط با این ارز دیجیتال، میزان جستجوهای گوگلِ کلمه دوج کوین از میزان جستجوها در مورد بیت کوین در آمریکا بیشتر شده است [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت