تقلیل ساعت
قانون تقلیل ساعت تدریس ویژه همکاران با سابقه ۲۰ سال و بیشتر

تقلیل ساعت موظف معلمان

تقلیل ساعت موظف معلمان در تقلیل ساعت موظف معلمان از ساعات تدریس معلمان با داشتن ۲۰ سال سابقه آموزشی (تدریس تمام وقت و یا مدیریت و یا معاونت مدرسه) یا رسیدن به سن ۵۰ سالگی، چهار ساعت در هفته کسر می گردد. – در خصوص تقلیل ساعات کاری معلمان موظف بدیهی است: ۱) مأموریت به […]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت