ثبت نام در سامانه سها
آدرس اصلی ورود به سامانه هوشمند کمیته امداد و کارآمد soha.emdad.ir - ورود به سایت سها

آدرس اصلی ورود به سامانه هوشمند کمیته امداد و کارآمد soha.emdad.ir – ورود به سایت سها

سامانه هوشمند کمیته امداد و کارآمد soha.emdad.ir – ورود به سایت سها     امکانات سامانه هوشمند امداد کمیته امام خمینی در حال حاضر، تنها سه فرآیند در سامانه هوشمند امداد کمیته امام خمینی قابل اجرا می باشد که البته پیش بینی می شود در سال آینده، تمامی امکانات این [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت