جاماندگان یارانه ۹۳
برای ورود به سایت ثبت نام یارانه جدید و بازمانده یارانه  کلیک نمایید.

ورود به سایت اصلی ثبت نام جاماندگان یارانه۱۴۰۱ شروع شد+آدرس سایت ثبت نام یارانه

برای ورود به سایت ثبت نام یارانه جدید و بازمانده یارانه  کلیک نمایید. نحوه ورود به سایت ثبت نام یارانه ۱۴۰۱ –ابتدا در مرورگر خود آدرس my.gov.ir را بنویسید تا به صورت مستقیم به سایت ثبت نام یارانه ۱۴۰۱ منتقل شوید.   –در صفحه باز شده، شماره همراه و کد امنیتی [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت