جدول دروس
جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز سه شنبه 16 دی 99

جدول دروس مدرسه تلویزیونی شنبه ۲۳ اسفندماه

جدول دروس مدرسه تلویزیونی شنبه ۲۳ اسفندماه برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌‌‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد. جدول دروس مدرسه تلویزیونی شنبه ۲۳ اسفندماه به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨ تا ٨:٣٠ اخلاق [...]

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز سه شنبه 16 دی 99

جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه اول اسفندماه

جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه اول اسفند برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌‌‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد. جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه اول اسفندماه به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت۸:۰۰ تا ٨:٣٠ نقاشی [...]

جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه ۲۴ بهمن

جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه ۲۴ بهمن ماه برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد. جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه ۲۴ بهمن ماه به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت۸:۰۰ تا ٨:٣٠ صفحه [...]

جدول دروس مدرسه تلویزیونی ۵شنبه ۲۳ بهمن ماه

جدول دروس مدرسه تلویزیونی ۵شنبه ۲۳ بهمن ماه برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد. جدول دروس مدرسه تلویزیونی ۵شنبه ۲۳ بهمن ماه به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨ تا ٨:٣٠ ارتباط [...]

جدول دروس مدرسه تلویزیونی شنبه ۱۸ بهمن ماه

جدول دروس مدرسه تلویزیونی شنبه ۱۸ بهمن ماه برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد. جدول دروس مدرسه تلویزیونی شنبه ۱۸ بهمن ماه به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨ تا ٨:٣٠ ارتباط [...]

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۹۹

، جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز دو شنبه ۱۳ بهمن ۹۹ اعلام شد. شبکه ‌آموزش آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت ۸ تا ۸.۳۰ دانش فنی پایه – پایه ۱۰- رشته شبکه و نرم افزار-شاخه  فنی و حرفه ای ساعت ۸.۳۰ تا ۹ دانش فنی تخصصی-رشته تاسیسات […]

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز جمعه ۱۰ بهمن‌ ۹۹ اعلام شد.

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز جمعه ۱۰ بهمن‌ ۹۹ اعلام شد. جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز جمعه ۱۰ بهمن ۹۹ اعلام شد. شبکه ‌آموزش آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت ۸ تا ۸.۳۰ اسکلت سازی – رشته ساختمان – پایه ۱۱-شاخه فنی و حرفه [...]

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز دوشنبه ۶ بهمن ۹۹ اعلام شد.

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز دوشنبه ۶ بهمن ۹۹ اعلام شد. جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز دوشنبه ۶ بهمن ۹۹ اعلام شد. شبکه ‌آموزش آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷٫۴۵ تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت ۸ تا ۸٫۳۰ مهارت شناختی – پایه ۱۲- رشته تربیت کودک -شاخه فنی و حرفه [...]

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز جمعه ۳ بهمن ۹۹ اعلام شد.

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز جمعه ۳ بهمن ۹۹ اعلام شد. جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز جمعه ۳بهمن ۹۹ اعلام شد. شبکه ‌آموزش آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷٫۴۵ تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت ۸ تا ۸٫۳۰ آرایه ها در php- رشته تولید و توسعه پایگاه اینترنی – پایه ۱۲ [...]

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز چهارشنبه اول بهمن ۹۹

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی ۱ بهمن جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز چهارشنبه اول بهمن ۹۹ اعلام شد. جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز چهارشنبه ۱ بهمن ۹۹ اعلام شد. شبکه ‌آموزش  آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷٫۴۵ تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش  ساعت ۸  تا ۸٫۳۰ مهارت شناختی [...]

برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه ۳۰ دی ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه ۳۰ دی ۹۹ اعلام شد برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه ۳۰ دی ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه ۴ و قرآن، روز سه شنبه ۳۰ دی ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ سه شنبه ۳۰ دی ۹۹ شبکه آموزش […]

جدول زمانی آموزش جدول زمانی آموزش

جدول دروس مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۲۹ دی ماه

جدول دروس مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۲۹ دی ماه برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد. جدول دروس مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۲۹ دی ماه به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨ تا ٨:٣٠ عناصر و [...]

یکی از فعالیت‌های سازمان بوده است. تکلیف امتحانات دانش‌آموزان مبتلا به کرونا چیست؟

برنامه‌های آموزش و پرورش که در سال ۱۴۰۰ بدون بودجه ماندند

برنامه‌های آموزش و پرورش که در سال ۱۴۰۰ بدون بودجه ماندند پرداخت حقوق و مزایا بیشترین وزن بودجه آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۰ را به خود اختصاص داده است و عرصه‌ای برای کیفیت‌بخشی باقی نمانده است از سوی دیگر برنامه‌هایی توسعه آموزش مجازی، رتبه‌بندی و… بودجه‌ای ندارند. به [...]

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی پنجشنبه ۲۵ دی

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز پنجشنبه ۲۵ دی ۹۹ اعلام شد. شبکه ‌آموزش آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷٫۴۵ تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت ۸ تا ۸٫۳۰ استاندارد نقشه کشی -رشته معماری داخلی و نقشه کشی ساختمان -پایه ۱۱ و ۱۲-شاخه کاردانش ساعت ۸٫۳۰ تا ۹ دانش فنی تخصصی- رشته [...]

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز سه شنبه 16 دی 99

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی دانش ‌آموزان برای روز چهارشنبه ۲۴ دی ۹۹

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی دانش ‌آموزان برای روز چهارشنبه ۲۴ دی ۹۹ اعلام شد. جدول زمانی آموزتلویزیونی دروس دانش آموزان ( مدرسه تلویزیونی) برای روز چهار شنبه ۲۴ دی ۹۹ اعلام شد. شبکه ‌آموزش آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷٫۴۵ تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت ۸ تا ۸٫۳۰ حسابداری [...]

جدول زمانی آموزش جدول زمانی آموزش

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی ایران برای روز سه شنبه ۲۳ دی ۹۹

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی سه‌شنبه ۲۳ دی جدول زمانی مدرسه تلویزیونی ایران برای روز سه شنبه ۲۳ دی ۹۹ اعلام شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جدول زمانی مدرسه تلویزیونی ایران ویژه دروس دانش آموزان برای روز سه شنبه ۲۳ دی ۹۹ اعلام شد. شبکه ‌آموزش آموزش درس تربیت‌بدنی [...]

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان سه‌شنبه ۱۸ شهریور

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز دوشنبه ۲۲ دی ۹۹

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز دوشنبه ۲۲ دی ۹۹ اعلام شد. شبکه ‌آموزش آموزش درس تربیت‌بدنیساعت ۷٫۴۵ تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت ۸ تا ۸٫۳۰ حسابداری صنعتی – پایه ۱۲ – رشته حسابداری -شاخه کاردانش ساعت ۸٫۳۰ تا ۹ دانش فنی پایه -رشته [...]

جدول زمانی آموزش جدول زمانی آموزش

دول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز یکشنبه ۲۱ دی ۹۹

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز یکشنبه ۲۱ دی ۹۹ اعلام شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز یک شنبه ۲۱ دی ۹۹ اعلام شد. شبکه ‌آموزش آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷٫۴۵ تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت ۸ [...]

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان شنبه ۲۰ دی

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان شنبه ۲۰ دی جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز شنبه ۲۰ دی ۹۹ اعلام شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز شنبه ۲۰ دی ۹۹ اعلام شد‌. شبکه ‌آموزش آموزش درس تربیت‌بدنی [...]

برنامه جدول آموزش

جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه ۱۹ دی ماه

جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه ۱۹ دی ماه برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد. جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه ۱۹ دی ماه به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت۸:۰۰ تا ٨:٣٠ تهیه و [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت