جهش
نحوه ثبت درخواست جهش تحصیلی در سامانه سناد 1400-1401

نحوه ثبت درخواست جهش تحصیلی در سامانه سناد ۱۴۰۰-۱۴۰۱

نحوه ثبت درخواست جهش تحصیلی در سامانه سناد ۱۴۰۰- مراحل ثبت نام دانش آموز جهشی با دریافت درخواست والدین انجام می شود.   ثبت نام دانش آموزان جهشی در سیستم توصیفی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ ابتدا لازم است ثبت دانش آموز جهشی در سیستم توصیفی انجام شود. وارد سیستم توصیفی شوید: انتخاب گزینه [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت