حبر
کارگزینی هفته آتی چه احکامی صادر می کند

این روزها کارگزینی چه احکامی باید برای فرهنگیان صادر کند+جزییات

این روزها کارگزینی چه احکامی باید برای فرهنگیان صادر کند+جزییات همکاران عزیز به یک نکته دقت کنید. این روز ها کارگزینی ادارات آ.پ باید حداقل دو حکم برای معلمان صادر کند. ۱️⃣ یک حکم برای معلمانی که از سال ۹۹ ارتقاء رتبه داشتند و همچنین همکارانی که تا آخر تیر ماه ارتقا رتبه [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت