حقوق شاغلین

میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه سال ۱۴۰۰

میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه سال ۱۴۰۰ روحانی: میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه سال ۱۴۰۰، ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است. معافیت مالیاتی را از ۳ میلیون به ۴ میلیون تومان رساندیم حداقل حقوق کارمندان را از ۲.۸ میلیون به ۳.۵ میلیون تومان رساندیم [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت