حقوق ودستمزد کارگران
جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۰

جدول حداقل حقوق و افزایش دستمزد کارگران سال ۱۴۰۰

جدول حداقل حقوق و افزایش دستمزد کارگران سال ۱۴۰۰ در ادامه می‌توانید جدول حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را مطالعه نمایید. مبلغ برای کارگران بدون سابقه شرح ماه ۳۰ روز ماه ۳۱ روز حقوق پایه (ساعتی) ۱۲۰٫۷۵۹ ۱۲۰٫۷۵۹ حقوق پایه (روزانه) ۸۸۵٫۱۶۵ ۸۸۵٫۱۶۵ حقوق پایه (ماهانه) [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت