حقوق کارمندان
تکلیف برای روشن کردن وضعیت نیروهای اداری و آموزشی

حقوق معلمان خرید خدمات استاندارد ‌شد

حقوق معلمان خرید خدمات استاندارد ‌شد/ آخرین وضعیت پرداخت حقوق معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش از استاندارد شدن حقوق معلمان خرید خدمات خبر داد. علی الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار تعلیم و تربیت [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت