حق جذب

حق جذب چیست؟ نحوه پرداخت فوق‌العاده حق جذب قانون کار

حق جذب چیست؟ نحوه پرداخت فوق‌العاده حق جذب قانون کار در تبصره ۲ ماده ۱۸ دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مجوز برقراری مزایایی با عنوان فوق العاده جذب برای مشاغل تخصصی که در بازارکار با کمبود مواجه است یا بنا به ماهیت شغل و نوع وظایف و سختی و صعوبت و یا شرایط نامساعد [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت