حکام فرهنگیان
فوق‌العاده ویژه معلمان با حقوق مرداد پرداخت می‌شود

جزئیات اجرای فوق العاده ویژه برای ۶ گروه فرهنگیان

جزئیات اجرای فوق العاده ویژه برای ۶ گروه فرهنگیان رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش گفت: چهار گروه از معلمان ۲۰ درصد فوق العاده ویژه دریافت کنند و به دو گروه ۲۲ و ۲۴ درصد فوق العاده ویژه پرداخت می‌شود تا میانگین عددی آن از ۲۱ درصد عبور […]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت