حکم

نحوه محاسبه حکم سال ۱۳۹۹ فرهنگیان

نحوه محاسبه حکم سال ۱۳۹۹ فرهنگیان با توجه به مطالبی که در فضای مجازی در مورد محاسبه افزایش حقوق ۱۵ درصدی پخش شده و دارای ایرادات زیادی می باشد و احتمال اشتباه محاسبه کردن وجود دارد لذا طریقه ی صحیح افزایش حقوق تقدیم همکاران گرامی خواهیم نمود ضریب سال ۹۸ [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت