خبر استخدام
دستورالعمل برگزاری آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی (تنقیح شده و ابلاغی ۱۴۰۰)

جذب و عضویابی نیروی دریایی ارتش در سال ۱۴۰۰

جذب و عضویابی نیروی دریایی ارتش در سال ۱۴۰۰ ?نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در طیف افسری پیمانی، کارمند علمی و تجربی ، جهت انجام خدمت در تمامی پایگاه های واقع در جغرافیای کشور عزیزمان ایران اسلامی به صورت رسمی و پیمانی هم‌رزم می پذیرد. ♦️شرایط ♦️مقطع تحصیلی: [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت