خبر حاشیه ای

تصویری از پشت صحنه دودکش عکس

عکس| تصویری از پشت صحنه دودکش تصویری از هومن برق نورد پشت صحنه سریال دودکش ۲ را مشاهده می کنیدتصویری از هومن برق نورد پشت صحنه سریال دودکش ۲ را مشاهده می کنید.

ناراحتی و خشم المیرا شریفی مقدم از شایعه بیماری همسرش+عکس

المیرا شریفی مقدم، مجری شبکه خبر به شایعه بیماری همسرش در یکی از صفحه های زرد فضای مجازی واکنش نشان داد. المیرا شریفی مقدم، مجری شبکه خبر به شایعه بیماری همسرش در یکی از صفحه های زرد فضای مجازی واکنش نشان داد. عصبانیت خانم مجری از شایعه بیماری همسرش /عکس عصبانیت المیرا شریفی [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت