خبر فرهتگیان
کدام گروه از فرهنگیان بازنشسته مشمول رتبه‌بندی معلمان می‌شوند؟

طرح رتبه بندی معلمان در کمیسیون آموزش درحال بررسی است

نظام‌الدین موسوی: طرح رتبه بندی معلمان در کمیسیون آموزش درحال بررسی است ✔️چرا دولت در ۸ سال گذشته برای رتبه بندی معلمان اقدامی انجام نداد؟ ?سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ضمن تقبیح هرگونه سیاسی کاری و شایعه پردازی درباره لایحه رتبه بندی معلمان: این لایحه که کلیات آن با رای قاطع [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت