خبر فرهنگیان
فرمول-محاسبه-واریز-علی-الحساب-فرهنگیان

مبلغ حقوق آبان ماه فرهنگیان مشخص شد | فرمول محاسبه واریز علی الحساب حقوق آبان ماه فرهنگیان

مبلغ حقوق آبان ماه فرهنگیان مشخص شد | فرمول محاسبه واریز علی الحساب حقوق آبان ماه فرهنگیان مبلغ حقوق آبان ماه فرهنگیان مشخص شد | فرمول محاسبه واریز علی الحساب حقوق آبان ماه فرهنگیان ۱- برقراری مزایای رتبه بندی از مورخ اول فروردین ۱۴۰۱ به میزان ۸ ماه یعنی مبلغ افزایش رتبه [...]

همه معلمان فارغ از سنوات خدمتی‌شان مشمول رتبه بندی شوند

تغییرات جدید در نسخه نهایی آئین‌نامه اجرایی نظام رتبه‌بندی معلمان (۲۸ فروردین)

تغییرات جدید در نسخه نهایی آئین‌نامه اجرایی نظام رتبه‌بندی معلمان (۲۸ فروردین) 🔹 برای رتبه “آموزشیار معلم” قبل از حداقل ها کلمه “تا” آمده است که به این ترتیب رتبه‌بندی شامل همه معلمان و با هر سابقه ای خواهد شد : ▫️رتبه آموزشیار معلم: تا ۵۰۰ امتیاز [...]

آخرین اخبار از رتبه بندی معلمان ۱۴۰۱

آخرین اخبار از  پیش نویس رتبه بندی معلمان پیش نویس آئین‌نامه رتبه بندی معلمان در روز چهارشنبه مورخ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ توسط وزیر آموزش وپرورش به دبیرخانه هیئت دولت تحویل گردیده است،ازروزچهارشنبه تاکنون دوجلسه کارشناسی جهت بررسی آئین نامه رتبه بندی در هیئت دولت برگزار شده و پس از [...]

آیین نامه رتبه بندی به دلیل مغایرت با قانون به کارگروه تطبیق قوانین مجلس بازگشت داده شده است

متن نهایی آیین نامه رتبه بندی معلمان

متن نهایی آیین نامه رتبه بندی معلمان   🟢شاخص های کسب امتیاز 🔹 شایستگی عمومی ۳۰۰ امتیاز 🔹ضمن خدمت ۱۰۰ امتیاز 🔹مدرک تحصیلی ۵ تا ۲۵ امتیاز 🔹سنوات خدمت ۶۵ امتیاز 🔹انطباق مدرک تحصیلی با رشته تدریس ۱۵ امتیاز 🔹مشارکت در سامانه پیشنهادات یا مدیریت دانش ۵۰ امتیاز 🔹عضویت در [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت