خرید خدماتی

معلمان خرید خدمات با حقوق ۷۰۰ هزار تومانی وبیمه ناقص مشغول تدریس هستیم

معلمان خرید خدمات  با حقوق ۷۰۰ هزار تومانی و بیمه ناقص مشغول تدریس هستیم! معلمان خرید خدمات آموزشی می‌گویند: در بدترین شرایط کاری و گاه با حقوق ۷۰۰ هزار تومانی و بیمه ۱۵ روزه مشغول تدریس‌اند و از بی‌توجهی مجلس گلایه دارند.  معلمان خرید خدمات آموزشی هم یکی دیگر از انواع [...]

پشتیبانی سایت