خودکشی

از شایعه تا واقعیت خودکشی دانش‌آموز ۱۱ ساله بوشهری

از شایعه تا واقعیت خودکشی دانش‌آموز ۱۱ ساله بوشهری بوشهر دانش آموزی ۱۱ ساله در بندر دیّر بوشهر خودکشی کرده است آن هم با طناب دار؛ هر چند حرف و روایت درباره علت خودکشی این نوجوان زیاد است وعده ای آن را قربانی فقر می نامند و گروهی آن را به گوشی معیوب و مشکلات […]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت