دانش آموران

برای ارزشیابی دانش آموزان در پساکرونا چه کنیم؟

برای ارزشیابی دانش آموزان در پساکرونا چه کنیم؟ یک استاد دانشگاه فرهنگیان، مشکلات و مسائل ارزشیابی در شرایط پساکرونا را تببین کرد و راهکارهایی پیرامون رفع این مشکلات ارائه داد. محمد فقیری در گفت وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: شاید بتوان گفت که ارزشیابی در ایران از خود [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت