دانش و آموزان

بهای تمام شده تحصیل دانش آموزان ایرانی از ۵ تا۵۷ میلیون

بهای تمام شده تحصیل دانش آموزان ایرانی از ۵ تا۵۷ میلیون بودجه وزارت آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در قالب ۲۵ ردیف و معادل ۱۱۱ هزار و ۱۰۶ میلیارد تومان است. از جمله نکات مورد توجه به در بودجه پیشنهادی، سهم تخصیص یافته به بخش های مختلف از جمله دانشگاه فرهنگیان و معاونت [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت